کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاسی
بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی


ماهیت و کارکرد محبّت در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 145-168

نصرالله سخاوتی؛ هادی معصومی زارع


بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی)

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 115-142

محمدحسین خلوصی؛ محمد جواد نوروزی