کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 7
1. جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 129-156

ابوذر کاظمیان سورکی؛ محمدجواد رودگر؛ قاسم ابراهیمی پور


3. نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد‌های آن در فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-24

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


4. تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-134

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل


6. مطالعة تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی و سنهوری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-52

محمد جواد جاوید؛ یاسر احمدوند