کلیدواژه‌ها = لیبرال دموکراسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد مبانی رقابت سیاسی در لیبرال دموکراسی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 121-140

داود تقی لو