کلیدواژه‌ها = امام علی
ملاک های مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی(ع)در اندیشه سیاسی شیعیان عصر حضور

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 83-112

سیدمجتبی جلالی؛ محمدجواد یاوری سرتختی


نقد و بررسی استنادات محمد عماره دربارۀ «مشروعیت سیاسی انتخاب»

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 173-197

صفدر الهی راد؛ سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی