کلیدواژه‌ها = امامت
تعداد مقالات: 2
1. مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

دوره 22، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 129-150

نجف لک‎زایی؛ محمدعلی محمودی قهساره


2. نقد و بررسی استنادات محمد عماره دربارۀ «مشروعیت سیاسی انتخاب»

دوره 21، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 173-197

صفدر الهی راد؛ سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی