کلیدواژه‌ها = مشروعیت
مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-54

محسن ملک افضلی اردکانی؛ آصف احمدی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی


راهکارهای مقابله با جنگ نرم در نظام ولایی

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 89-116

محمدجواد نوروزی


سنجه‎های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 107-134

محمدعلی الفت پور


نقد و بررسی استنادات محمد عماره دربارۀ «مشروعیت سیاسی انتخاب»

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 173-197

صفدر الهی راد؛ سیدابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی