کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
نقش مهدویت در تحکیم نظام اجتماعی عصر غیبت

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 169-195

محمود ملکی راد


سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دوره 21، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 55-82

مهدی طاهری؛ رسول حکمی شلمزاری