کلیدواژه‌ها = وظایف دولت اسلامی
بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 127-158

محمد آصف تقوی؛ علی جابری