کلیدواژه‌ها = شرطیت قدرت در تکالیف
تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 115-134

نجف لک زایی؛ هادی جلالی اصل