کلیدواژه‌ها = تئوری حکومت
تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی