کلیدواژه‌ها = سیره نبوی
تحلیل و بررسی مدیریت بحران‌های اجتماعی در سیره نبوی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 107-132

محمدرضا محمدی؛ رضا ابروش


تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تأکید بر انفال در حکومت اسلامی

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 117-136

حجت الاسلام سید محمد نقیب؛ رحمان عشریه؛ مهران خاکسار کُندر