کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 127-158

محمد آصف تقوی؛ علی جابری


کارکردهای اقتصادی دولت های اسلامی در بستر تاریخ

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 155-181

سعید فراهانی فرد؛ وحید بیگدلی