نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی آثار نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات 

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 5-28

سیده فاطمه فقیهی؛ زینب عساکره