نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تبیین نظریه ولایت فقیه، مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 5-26

علی مجتبی زاده؛ حسین ارجینی؛ محمد جواد نوروزی