نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقومات و منهیات مدل مردم‌سالاری دینی «مبتنی‌ بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 159-183

سعیده سادات سدیدپور؛ محمدابراهیم سنجقی