نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 141-169

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین جاور؛ طاها زرگریان