نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیةالله سیدعلی طباطبایی معروف به «صاحب ریاض»

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-173

رشید رکابیان؛ سیدمحمدحسن سیادت