نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-165

علی غلامی؛ محمدمهدی عالمی طامه