نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم کیان اسلام در ادبیات فقهی ـ سیاسی فقهای امامیه

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-68

محمدرضا ناظری؛ سید علیرضا حسینی؛ علیرضا سلیمی