نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تطبیقی مبنا و فرآیند تعیین حاکم اسلامی در آرای امام خمینی و سنهوری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-52

محمد جواد جاوید؛ یاسر احمدوند