نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-30

محسن ملک افضلی اردکانی؛ سیدمحمدعلی هاشمی