نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای اقتصادی دولت های اسلامی در بستر تاریخ

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 155-181

سعید فراهانی فرد؛ وحید بیگدلی