نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. حکومت سعادت‌گرا در اندیشة سیاسی علامة طباطبایی(ره)

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-76

عبدالمطلب عبدالله