نویسنده = سعیده کوزه گری
بنیان های هویت بخش سیاست خارجی حکومت پیامبر اکرم(ص)

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 159-189

محمد حسین جمشیدی؛ سعیده کوزه گری