نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سنجه‎های تشخیص و احراز مصالح مشروع در نظام اسلامی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-134

محمدعلی الفت پور