نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 87-106

مهدی نارستانی؛ موسی زرقی