نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی (کلاسیک، مدرن و اسلامی)

دوره 21، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 115-142

محمدحسین خلوصی؛ محمد جواد نوروزی