نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 4، بهار 1396، صفحه 83-110

میثم خزائی؛ عبدالمجید سیفی؛ محمدعلی لیالی