نویسنده = عباس مقدادی داودی
بررسی دلالت حدیث غدیر بر مشروعیت سیاسی الهی در نظام امامت

دوره 22، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 117-138

غلام رضا بهروزی لک؛ عباس مقدادی داودی


بررسی دلالت های احادیث «منزلت» و «ثقلین» بر مشروعیت سیاسی ـ الهی در نظام امامت

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-98

غلام رضا بهروزی لک؛ عباس مقدادی داودی