نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

دوره 22، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 59-86

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف‎آبادی