نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 105-130

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری