نویسنده = سیدمجتبی حسین‎نژاد
تحلیل و بررسی حکم تکلیفی حرمت خرید و فروش کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 59-86

سیدمجتبی حسین نژاد؛ حمیدرضا منیری حمزه‎کلایی


تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

دوره 22، شماره 2، آبان 1396، صفحه 27-56

سیدمجتبی حسین‎نژاد؛ حمیدرضا منیری ‎حمزه‎کلایی


بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 71-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ سیدمجتبی حسین نژاد