نویسنده = خلیل عالمی
اسلام سیاسی، ایدئولوژی انقلاب اسلامی

دوره 22، شماره 3، دی 1396، صفحه 25-52

خلیل عالمی؛ محمدجواد نوروزی