نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای کنترل بازار در سیره مدیریتی امام علی(ع)

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-173

رضا ابروش؛ علی جابری