نویسنده = سیدابراهیم حسینی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-58

مهدی ربانی؛ سیدابراهیم حسینی


2. واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 129-156

سیدابراهیم حسینی؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه