نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و کارکرد محبّت در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-168

نصرالله سخاوتی؛ هادی معصومی زارع