نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-116

سیدعلیرضا طباطبایی؛ محمدعلی لیالی


2. اصل تألیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 4، بهار 1396، صفحه 83-110

میثم خزائی؛ عبدالمجید سیفی؛ محمدعلی لیالی


3. تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی