نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-116

سیدعلیرضا طباطبایی؛ محمدعلی لیالی