نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-84

حسین امینی پژوه؛ عباس کعبی