نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 129-156

ابوذر کاظمیان سورکی؛ محمدجواد رودگر؛ قاسم ابراهیمی پور