نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآن

دوره 21، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-112

سیدحسین سیدموسوی؛ علیرضا محمدی