نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه ولایت سیاسی به عنوان اصل اولیه در مکتب فقهی قم

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 69-94

محبوبه شاهمرادی؛ مسعود راعی؛ سیامک بهارلوئی