نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-94

تقی محدر؛ محمدجواد یاوری سرتختی


2. تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی