نویسنده = محمدجواد یاوری سرتختی
ملاک های مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی(ع)در اندیشه سیاسی شیعیان عصر حضور

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 83-112

سیدمجتبی جلالی؛ محمدجواد یاوری سرتختی


واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 65-94

تقی محدر؛ محمدجواد یاوری سرتختی


تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی