نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

عباس سلیمانی؛ محمد علی راغبی


2. بررسی نظام‌مندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-112

علی خلف خانی؛ محمد علی راغبی


3. نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد‌های آن در فقه سیاسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-24

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


4. بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-58

عباس سلیمانی؛ محمد علی راغبی