نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

عباس سلیمانی؛ محمد علی راغبی


2. بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-58

عباس سلیمانی؛ محمد علی راغبی