نویسنده = نصرالله سخاوتی
ماهیت و کارکرد محبّت در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 145-168

نصرالله سخاوتی؛ هادی معصومی زارع