نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-30

عباس کعبی؛ حسین زروندی زروندی


2. در جستجوی نظریه‌ای قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-84

حسین امینی پژوه؛ عباس کعبی