نویسنده = ������ ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-54

محسن ملک افضلی اردکانی؛ آصف احمدی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی


3. مبانی فقهی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 5-30

محسن ملک افضلی اردکانی؛ سیدمحمدعلی هاشمی