نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ سیدمجتبی حسین نژاد